საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI06/21-002 04.06.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კორონავირუსთან ბრძოლის ფარგლებში გაწეული ხარჯები 8 01.07.2021 19
FOI06/21-001 04.06.2021 ფინანსთა სამინისტრო საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებების ჩამონათვალი 3 23.06.2021 13
FOI05/21-013 18.05.2021 პროკურატურა საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 - გადაცილება 499 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/21-011 18.05.2021 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.06.2021 7
FOI05/21-010 18.05.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 03.06.2021 10
FOI05/21-008 18.05.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 02.06.2021 9
FOI05/21-007 18.05.2021 კომუნიკაციების კომისია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 21.05.2021 2 პასუხის გარეშე
FOI05/21-006 18.05.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 02.06.2021 9
FOI05/21-005 13.05.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტრუქტურული ერთეულების და საქმიანობის შესახებ 8 24.05.2021 7
FOI05/21-004 13.05.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სტრუქტურული ერთეულების და საქმიანობის შესახებ 7 31.05.2021 11
FOI05/21-003 13.05.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ კომენდანტის საათებში გადაადგილების უფლების შესახებ 2 03.06.2021 13
FOI05/21-002 13.05.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომენდანტის საათებში გადაადგილების უფლების შესახებ 2 18.05.2021 3
FOI05/21-001 13.05.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაქცინების და ბიუჯეტის შესახებ 7 23.06.2021 28
FOI04/21-041 28.04.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კომუნისტური ტოტალიტალური და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკების შესახებ 3 13.05.2021 1
FOI04/21-040 28.04.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ვაქცინების შესახებ 3 10.05.2021 0
FOI04/21-039 28.04.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაქცინების შესახებ 3 14.05.2021 2
FOI04/21-038 28.04.2021 კომუნიკაციების კომისია კომუნიკაციების კომისიის ბიუჯეტის შესახებ 7 28.05.2021 11
FOI04/21-037 21.04.2021 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 06.05.2021 4
FOI04/21-036 21.04.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 05.05.2021 4
FOI04/21-035 21.04.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 511 დღე პასუხის გარეშე