საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 65 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/20-012 18.12.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 26.01.2021 24
FOI12/20-011 18.12.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 29.12.2020 6
FOI12/20-010 18.12.2020 სახალხო დამცველის აპარატი მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 24.12.2020 3
FOI12/20-009 18.12.2020 პროკურატურა მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 24.12.2020 3
FOI12/20-007 18.12.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი 9 30.12.2020 7
FOI12/20-006 18.12.2020 პროკურატურა სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო მანდატს მიკუთვნებულ სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ 6 28.12.2020 5
FOI12/20-004 04.12.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 6 21.12.2020 11
FOI12/20-001 04.12.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 1 14.12.2020 7
FOI11/20-007 20.11.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავისუფლების ქარტიით განსაზღვრული კომისიის საქმიანობა 6 07.12.2020 10
FOI11/20-002 13.11.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ბიზნეს სუბიექტების მფლობელთა გენდერი 2 02.12.2020 11
FOI11/20-001 13.11.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ 6 01.12.2020 11
FOI10/20-122 19.10.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური ფინანსების დეპარტამენტის საქმიანობა 2 26.10.2020 5
FOI10/20-120 13.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ბიუჯეტი და სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები 6 30.10.2020 11
FOI10/20-113 13.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 1 22.10.2020 8
FOI10/20-104 07.10.2020 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 - გადაცილება 236 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-103 07.10.2020 საპენსიო სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 26.10.2020 10
FOI10/20-102 07.10.2020 ახალგაზრდობის სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 23.10.2020 9
FOI10/20-101 07.10.2020 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 28.10.2020 5
FOI10/20-098 07.10.2020 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 19.10.2020 6
FOI10/20-096 07.10.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 20 26.10.2020 10
პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო