საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 9 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-147 22.10.2020 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 20.05.2021 145
FOI10/20-146 22.10.2020 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 04.11.2020 8
FOI10/20-145 22.10.2020 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 26.11.2020 23
FOI10/20-144 22.10.2020 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 10.11.2020 11
FOI10/20-143 22.10.2020 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 19.11.2020 19
FOI10/20-142 22.10.2020 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 18.11.2020 18
FOI10/20-141 22.10.2020 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 13
FOI10/20-140 22.10.2020 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 04.11.2020 8
FOI10/20-139 22.10.2020 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 19.11.2020 19