საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/20-013 18.12.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო უსინათლო პირების სტატისტიკური მონაცემები 1 28.12.2020 5
FOI12/20-003 04.12.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია Emotions are Georgia პროექტის (კამპანიის) ფარგლებში გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი 5 22.12.2020 11
FOI12/20-002 04.12.2020 შემოსავლების სამსახური საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა ASYCUDA-ს შესახებ 4 24.12.2020 14
FOI11/20-005 26.11.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უნივერსიტეტებში ჩარიცხული ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები 1 09.12.2020 10
FOI10/20-167 26.10.2020 შემოსავლების სამსახური გადასახადიგადამხდელთა შემოსავლების განაწილება 2 09.11.2020 8
FOI10/20-121 16.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა Qlik-ის სისტემის შესახებ 5 04.11.2020 13
FOI10/20-112 09.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 6 14.10.2020 2
FOI10/20-109 07.10.2020 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 11.11.2020 22
FOI10/20-108 07.10.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 - გადაცილება 235 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-107 07.10.2020 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 22.10.2020 5
FOI10/20-106 07.10.2020 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 22.10.2020 8
FOI10/20-105 07.10.2020 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 21.10.2020 7
FOI10/20-100 07.10.2020 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 21.10.2020 3
FOI10/20-099 07.10.2020 წამლის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 15.10.2020 3
FOI10/20-097 07.10.2020 შემოქმედებითი საქართველო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 03.11.2020 0
FOI10/20-095 07.10.2020 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 20 05.11.2020 15
FOI10/20-069 07.10.2020 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 30.12.2020 56
FOI10/20-064 07.10.2020 შსს მომსახურების სააგენტო 20 11.01.2021 63
FOI10/20-063 07.10.2020 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 20 - გადაცილება 235 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-062 07.10.2020 დაცვის პოლიცია 20 11.02.2021 85
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 ბოლო