საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 14 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-157 26.10.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საკოორდინაციო საბჭოს სამართლებრივი აქტები 2 28.12.2020 42
FOI10/20-136 22.10.2020 საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტი (სტანდარტული 2020) 17 09.11.2020 11
FOI10/20-135 22.10.2020 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020) 20 11.02.2021 76
FOI10/20-134 22.10.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მათვარობის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 226 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-132 25.09.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხელოვნური ინტელექტი 6 - გადაცილება 243 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-001 11.09.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია განკარგულებები 1 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI07/20-010 30.07.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია PAR სამოქმედო გეგმა 12 14.08.2020 10
FOI07/20-002 08.07.2020 საქართველოს პარლამენტი საწვავის განკარგვა 2 15.07.2020 5
FOI06/20-010 29.06.2020 საქართველოს პარლამენტი საწვავის განკარგვა 2 07.07.2020 6
FOI02/20-010 19.02.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხელშეკრულებები ლობისტურ საქმიანობაზე 3 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI02/20-003 06.02.2020 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეწყალების აქტები 2 11.02.2020 3
FOI01/21-088 29.01.2021 საქართველოს პარლამენტი ტესტ 1 1 - - პასუხის გარეშე
FOI01/20-012 30.01.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია chek in georgia 1 05.02.2020 3
FOI01/20-009 22.01.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სამოქმედო გეგმის შესრულება 11 03.02.2020 7