საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 64 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-138 22.10.2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 21 05.11.2020 9
FOI09/20-129 14.09.2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 21.09.2020 3
FOI09/20-128 14.09.2020 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 24.09.2020 6
FOI09/20-127 14.09.2020 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 23.09.2020 5
FOI09/20-126 14.09.2020 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 21.09.2020 3
FOI09/20-125 14.09.2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 01.10.2020 11
FOI09/20-124 14.09.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 16.11.2020 41
FOI09/20-123 14.09.2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 29.09.2020 9
FOI09/20-122 14.09.2020 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 23.09.2020 5
FOI09/20-121 14.09.2020 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 06.10.2020 14
FOI09/20-120 14.09.2020 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 22.09.2020 4
FOI09/20-119 14.09.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 30.09.2020 10
FOI09/20-118 14.09.2020 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 25.09.2020 7
FOI09/20-117 14.09.2020 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 25.09.2020 7
FOI09/20-116 14.09.2020 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 25.09.2020 7
FOI09/20-115 14.09.2020 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 22.09.2020 3
FOI09/20-114 14.09.2020 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 01.10.2020 11
FOI09/20-113 14.09.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 09.10.2020 17
FOI09/20-112 14.09.2020 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 20.11.2020 46
FOI09/20-111 14.09.2020 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 07.10.2020 15
პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო