საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 3 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-156 20.10.2020 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი სტანდარტული 2020 20 10.11.2020 11
FOI02/20-011 20.02.2020 საზოგადოებრივი მაუწყებელი შრომის ანაზღაურება 4 03.08.2020 112
FOI01/20-005 16.01.2020 საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯების შესახებ 9 03.02.2020 11