საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 7 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/20-005 18.12.2020 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო საჯარო ინფრომაციის რეესტრი 1 25.12.2020 6
FOI10/20-153 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სტანდარტული 2020 20 05.11.2020 9
FOI10/20-152 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 06.11.2020 10
FOI10/20-151 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 05.11.2020 9
FOI10/20-150 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 22.12.2020 41
FOI10/20-149 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 13
FOI10/20-148 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 11