საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 7 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-111 09.10.2020 შპს აეროპორტების გაერთიანება თერმოსკრინინგის სისტემის ალგორითმი 3 28.10.2020 12
FOI09/20-170 25.09.2020 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ხელოვნური ინტელექტი 7 - გადაცილება 243 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-169 25.09.2020 მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 23.10.2020 4
FOI02/20-008 19.02.2020 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ხელშეკრულებები ლობისტური საქმიანობაზე 3 02.03.2020 6
FOI02/20-005 14.02.2020 ა(ა)იპ ოფენ ნეტი ანგარიშები 1 20.02.2020 3
FOI01/20-014 31.01.2020 სს საპარტნიორო ფონდი შპს-ების შესახებ 2 - გადაცილება 410 დღე პასუხის გარეშე
FOI01/20-010 24.01.2020 ააიპ მედიააკადემია ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა 9 31.01.2020 6