პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 საქართველოს პარლამენტი
100 %
9%
2 შინაგან საქმეთა სამინისტრო
100 %
4%
3 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური
98 %
0%
4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
97 %
13%
5 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო
96 %
-
6 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
95 %
-
7 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
95 %
1%
8 სახელმწიფო ხაზინა
95 %
0%
9 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
94 %
6%
10 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
93 %
5%
11 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
93 %
60%
12 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
92 %
58%
13 ნოტარიუსთა პალატა
88 %
9%
14 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
88 %
-
15 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
86 %
0%
16 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
85 %
4%
17 ფინანსთა სამინისტრო
85 %
10%
18 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
85 %
-
19 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
83 %
-
20 შსს აკადემია
82 %
31%
21 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
81 %
15%
22 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
80 %
3%
23 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
80 %
11%
24 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
77 %
9%
25 საკანონმდებლო მაცნე
77 %
3%
26 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
76 %
0%
27 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
75 %
44%
28 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
73 %
29%
29 სოციალური მომსახურების სააგენტო
72 %
12%
30 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
71 %
16%
31 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
70 %
-
32 აღსრულების ეროვნული ბიურო
68 %
15%
33 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
68 %
4%
34 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
67 %
5%
35 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
63 %
1%
36 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
63 %
20%
37 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
63 %
3%
38 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
63 %
7%
39 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
63 %
30%
40 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
63 %
-
41 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა
61 %
-
42 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
61 %
-
43 საქართველოს ეროვნული არქივი
59 %
22%
44 კონკურენციის სააგენტო
58 %
-
45 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
55 %
2%
46 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
53 %
14%
47 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
53 %
13%
48 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
53 %
-
49 საჯარო სამსახურის ბიურო
52 %
-
50 ღვინის ეროვნული სააგენტო
50 %
3%
51 შსს მომსახურების სააგენტო
50 %
29%
52 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
49 %
4%
53 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
44 %
7%
54 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
44 %
3%
55 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
44 %
27%
56 ციფრული მმართველობის სააგენტო
44 %
17%
57 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
43 %
27%
58 დაცვის პოლიცია
43 %
11%
59 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“
43 %
16%
60 საგარეო საქმეთა სამინისტრო
40 %
7%
61 შემოსავლების სამსახური
39 %
1%
62 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
39 %
9%
63 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
38 %
4%
64 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
37 %
3%
65 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
37 %
-
66 იუსტიციის სახლი
36 %
29%
67 წიაღის ეროვნული სააგენტო
34 %
17%
68 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
33 %
8%
69 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
30 %
18%
70 სურსათის ეროვნული სააგენტო
29 %
1%
71 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
28 %
4%
72 აწარმოე საქართველოში
25 %
0%
73 ეროვნული სატყეო სააგენტო
24 %
2%
74 ციფრული მმართველობის სააგენტო
24 %
3%
75 მუნიციპალური განვითარების ფონდი
23 %
4%
76 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი
23 %
2%
77 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
23 %
-
78 გარემოს ეროვნული სააგენტო
20 %
0%
79 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
20 %
0%
80 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი
19 %
0%
81 სასაზღვრო პოლიცია
18 %
3%
82 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
16 %
0%
83 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი
15 %
2%
84 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი
14 %
-
85 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
12 %
1%
86 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
7 %
0%