პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
100 %
6%
2 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური
100 %
2%
3 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
95 %
0%
4 სახაზინო სამსახური
94 %
1%
5 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
94 %
2%
6 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
93 %
0%
7 შსს აკადემია
93 %
11%
8 დაცვის პოლიცია
88 %
45%
9 აღსრულების ეროვნული ბიურო
85 %
17%
10 სსიპ 112
85 %
42%
11 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
82 %
9%
12 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
81 %
1%
13 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
80 %
17%
14 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
79 %
2%
15 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
78 %
2%
16 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
78 %
1%
17 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
78 %
10%
18 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
74 %
6%
19 შსს მომსახურების სააგენტო
74 %
24%
20 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
71 %
8%
21 იუსტიციის სახლი
67 %
31%
22 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
66 %
9%
23 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
61 %
38%
24 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
55 %
-
25 ღვინის ეროვნული სააგენტო
55 %
5%
26 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
55 %
6%
27 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
55 %
8%
28 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
54 %
34%
29 საქართველოს ეროვნული არქივი
50 %
9%
30 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
47 %
16%
31 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
45 %
31%
32 შემოსავლების სამსახური
44 %
5%
33 სსიპ აწარმოე საქართველოში
43 %
18%
34 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
40 %
4%
35 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
40 %
23%
36 ეროვნული სატყეო სააგენტო
39 %
15%
37 სოციალური მომსახურების სააგენტო
39 %
33%
38 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
35 %
5%
39 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
35 %
8%
40 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
35 %
9%
41 გარემოს ეროვნული სააგენტო
34 %
14%
42 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
33 %
0%
43 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
33 %
4%
44 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
32 %
12%
45 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
29 %
10%
46 წიაღის ეროვნული სააგენტო
28 %
6%
47 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
28 %
4%
48 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
25 %
3%
49 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
24 %
1%
50 სურსათის ეროვნული სააგენტო
24 %
5%
51 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
19 %
0%
52 სასაზღვრო პოლიცია
17 %
1%
53 საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
15 %
0%
54 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
13 %
42%
55 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
12 %
0%
56 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
7 %
0%