პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 შინაგან საქმეთა სამინისტრო
100 %
0%
2 თავდაცვის სამინისტრო
97 %
0%
3 განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
90 %
3%
4 იუსტიციის სამინისტრო
90 %
5%
5 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
84 %
13%
6 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
79 %
41%
7 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
79 %
7%
8 ფინანსთა სამინისტრო
76 %
9%
9 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
58 %
5%
10 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
38 %
43%
11 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
36 %
4%