პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო
100 %
4%
2 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
51 %
2%
3 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
45 %
16%
4 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
42 %
21%
5 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
41 %
47%
6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
29 %
32%