პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება
1 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო
98 %
2 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
98 %
3 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
96 %
4 სახაზინო სამსახური
95 %
5 ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
94 %
6 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
93 %
7 საქართველოს პარლამენტი
91 %
8 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
90 %
9 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
89 %
10 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
88 %
11 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
87 %
12 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
86 %
13 სოციალური მომსახურების სააგენტო
84 %
14 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
84 %
15 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
84 %
16 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
83 %
17 აღსრულების ეროვნული ბიურო
83 %
18 საქართველოს ეროვნული არქივი
81 %
19 პრობაციის ეროვნული სააგენტო
80 %
20 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
79 %
21 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
76 %
22 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
75 %
23 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
74 %
24 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
72 %
25 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
72 %
26 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
71 %
27 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
70 %
28 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
69 %
29 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
68 %
30 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
67 %
31 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
66 %
32 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
66 %
33 იუსტიციის სახლი
65 %
34 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
64 %
35 დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი
62 %
36 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
60 %
37 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი
58 %
38 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
56 %
39 დაცვის პოლიცია
54 %
40 ღვინის ეროვნული სააგენტო
53 %
41 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
53 %
42 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
53 %
43 წიაღის ეროვნული სააგენტო
51 %
44 შსს აკადემია
51 %
45 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
48 %
46 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
47 %
47 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
44 %
48 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
43 %
49 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
43 %
50 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
42 %
51 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
41 %
52 შემოსავლების სამსახური
40 %
53 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
40 %
54 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
39 %
55 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
37 %
56 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
34 %
57 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
33 %
58 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
32 %
59 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
31 %
60 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
31 %
61 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
30 %
62 სურსათის ეროვნული სააგენტო
28 %
63 სსიპ 112
27 %
64 სმართ ლოჯიქი
27 %
65 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
25 %
66 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
25 %
67 სსიპ აწარმოე საქართველოში
25 %
68 ეროვნული სატყეო სააგენტო
22 %
69 შსს მომსახურების სააგენტო
21 %
70 სასაზღვრო პოლიცია
21 %
71 გარემოს ეროვნული სააგენტო
20 %
72 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
20 %
73 ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი
20 %
74 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
19 %
75 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
19 %
76 კიბერ უსაფრთხოების ბიურო
19 %
77 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
18 %
78 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
17 %
79 სასოფლო-სამეურნო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
16 %
80 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
16 %
81 სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
13 %
82 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
13 %
83 სსიპ დელტა
12 %
84 ეროვნული საშენი მეურნეობა
11 %
85 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
7 %