პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
100 %
5%
2 კონკურენციის სააგენტო
70 %
12%
3 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
69 %
1%
4 სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
57 %
26%
5 საჯარო სამსახურის ბიურო
55 %
3%
6 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
35 %
2%
7 იურიდიული დახმარების სამსახური
33 %
-
8 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
23 %
0%
9 ახალგაზრდობის სააგენტო
18 %
-
10 ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
17 %
3%