საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/20-001 05.03.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გრიპის სტატისტიკა 4 23.03.2020 10
FOI02/20-011 20.02.2020 საზოგადოებრივი მაუწყებელი შრომის ანაზღაურება 4 03.08.2020 112
FOI02/20-010 19.02.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხელშეკრულებები ლობისტურ საქმიანობაზე 3 - გადაცილება 792 დღე პასუხის გარეშე
FOI02/20-009 19.02.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხელშეკრულებები ლობისტურ საქმიანობაზე 3 02.04.2020 28
FOI02/20-008 19.02.2020 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ხელშეკრულებები ლობისტური საქმიანობაზე 3 02.03.2020 6
FOI02/20-007 18.02.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შიდა აუდიტები 3 05.03.2020 8
FOI02/20-006 18.02.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პიარის ხარჯები 3 09.03.2020 13
FOI02/20-005 14.02.2020 ა(ა)იპ ოფენ ნეტი ანგარიშები 1 20.02.2020 3
FOI02/20-004 13.02.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გირჩების ლიცენზიები 3 25.02.2020 7
FOI02/20-003 06.02.2020 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეწყალების აქტები 2 11.02.2020 3
FOI02/20-001 04.02.2020 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური დასკვნები 1 14.02.2020 5
FOI01/20-014 31.01.2020 სს საპარტნიორო ფონდი შპს-ების შესახებ 2 - გადაცილება 806 დღე პასუხის გარეშე
FOI01/20-013 31.01.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვალების განულება 1 18.02.2020 11
FOI01/20-012 30.01.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია check in georgia 1 05.02.2020 3
FOI01/20-012 31.01.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო Check in georgia პროექტის შესახებ 1 11.02.2020 5
FOI01/20-011 31.01.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია check in georgia 3 25.02.2020 17
FOI01/20-010 24.01.2020 ააიპ მედიააკადემია ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა 9 31.01.2020 6
FOI01/20-010 31.01.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შიდა აუდიტები 2 05.02.2020 3
FOI01/20-009 22.01.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სამოქმედო გეგმის შესრულება 11 03.02.2020 7
FOI01/20-008 20.01.2020 იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სამოქმედო გეგმის შესრულება 10 31.01.2020 9