საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 610 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-028 29.12.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა 4 - გადაცილება 366 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-027 23.12.2022 საქართველოს პარლამენტი ვასილ ჩიგოგიძის განცხადება (საქართველოს სახალხო დამცველის არჩევის საკითხზე გამართულ კენჭისყრაზე დაფიქსირებული ხარვეზის შესახებ) 1 29.12.2022 4
FOI12/22-026 22.12.2022 ა(ა)იპ - თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 09.01.2023 6
FOI12/22-025 22.12.2022 მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-024 22.12.2022 ა(ა)იპ - თბილისის განვითარების ფონდი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-023 22.12.2022 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-022 22.12.2022 შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 27.12.2022 2
FOI12/22-021 22.12.2022 შპს საქაერონავიგაცია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-020 22.12.2022 შპს ენგურჰესი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 359 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-018 22.12.2022 შპს საქართველოს მელიორაცია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-017 22.12.2022 შპს საქართველოს ფოსტა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-016 22.12.2022 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 06.02.2023 25
FOI12/22-015 22.12.2022 შპს თბილსერვის ჯგუფი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 30.01.2023 20
FOI12/22-014 22.12.2022 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-013 22.12.2022 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-012 22.12.2022 სს საქართველოს რკინიგზა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 09.02.2023 28
FOI12/22-011 20.12.2022 საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი კინოს სახელმწიფო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 8 09.01.2023 7
FOI12/22-010 19.12.2022 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური პირველი ინსტანციის, სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, სადაც ერთი მხარე იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 1 11.01.2023 11
FOI12/22-009 13.12.2022 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სხვადასხვა სოციალური საკითხების სტატისტიკა 11 20.12.2022 5
FOI12/22-008 13.12.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სოციალური საკითხების სტატისტიკა (მასწავლებლები, მოსწავლეები, სტუდენტები) 9 - გადაცილება 377 დღე პასუხის გარეშე
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 31 ბოლო