საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 10 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-025 17.11.2022 უზენაესი სასამართლო ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 7 02.12.2022 9
FOI09/22-101 12.09.2022 საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება 7 14.11.2022 43
FOI09/22-098 08.09.2022 თბილისის საქალაქო სასამართლო სარჩელების შესახებ სტატისტიკა 2 13.09.2022 2
FOI09/22-091 08.09.2022 უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეების სტატისტიკა 2 28.09.2022 13
FOI09/22-089 08.09.2022 თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე გამოტანილი გამამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენი 2 13.09.2022 2
FOI08/22-013 11.08.2022 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შრომის ანაზღაურება 6 12.09.2022 22
FOI08/22-012 11.08.2022 საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ 7 25.08.2022 10
FOI07/22-004 08.07.2022 უზენაესი სასამართლო სტატისტიკა ცხოველის წვალების ასევე ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის მუხლით 3 19.07.2022 7
FOI04/22-005 27.04.2022 უზენაესი სასამართლო ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 7 13.05.2022 8
FOI01/22-002 18.01.2022 უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოების 2021 წლის ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები 1 25.01.2022 2