საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 72 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-008 13.12.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სოციალური საკითხების სტატისტიკა (მასწავლებლები, მოსწავლეები, სტუდენტები) 9 - გადაცილება 377 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-006 07.12.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო უკრაინისთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარება 1 - გადაცილება 381 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-005 07.12.2022 საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკრაინისთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარება 2 - გადაცილება 381 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-209 29.11.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკა 6 27.12.2022 18
FOI11/22-208 29.11.2022 ფინანსთა სამინისტრო სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკა 6 08.12.2022 5
FOI11/22-020 16.11.2022 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-019 16.11.2022 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-018 16.11.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-017 16.11.2022 ფინანსთა სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-016 16.11.2022 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-015 16.11.2022 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-014 16.11.2022 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-013 16.11.2022 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-012 16.11.2022 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-011 16.11.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-010 16.11.2022 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-009 16.11.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (სამინისტრო) 23 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-008 16.11.2022 ფინანსთა სამინისტრო მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგება 3 22.11.2022 3
FOI11/22-007 16.11.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგება 4 29.11.2022 7
FOI11/22-002 07.11.2022 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვების განვითარებაზე გაწეული ხარჯები 3 - გადაცილება 401 დღე პასუხის გარეშე
პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო