ანგარიშები

10.03.2023

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2022

28.09.2022

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში - 2021

01.06.2021

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2020

14.07.2020

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში - 2020

12.05.2019

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა -2018

12.04.2017

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2016

11.12.2014

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2014

11.09.2013

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2012-2013

11.03.2011

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა -2010

16.01.2023

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებებში - 2022

23.05.2022

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2021

15.07.2020

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა -2019

15.07.2019

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში - 2019

17.04.2018

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2017

11.12.2015

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში - 2010-2015 წლების შემაჯამებელი ანგარიში

22.11.2014

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში - 2014

20.06.2012

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2011-2012