ინფორმაციის მოთხოვნა

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) გთავაზობთ დახმარებას, საჯარო დაწესებულებებიდან სასურველი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაში. IDFI დაგეხმარებათ:

  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების შედგენაში;
  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების ადრესატი უწყებისთვის გაგზავნაში;
  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაში;

დახმარების სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვემოთ არსებული დაკავშირების ონლაინ ფორმა.