პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
100 %
0%
2 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
100 %
0%
3 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
100 %
0%
4 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო
97 %
27%
5 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
97 %
31%
6 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
97 %
3%
7 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
96 %
1%
8 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
95 %
-
9 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
95 %
1%
10 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი-საქპატენტი
95 %
-
11 საქართველოს პარლამენტის აპარატი
93 %
7%
12 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
93 %
3%
13 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
93 %
0%
14 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
93 %
2%
15 შსს - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
93 %
-
16 აღსრულების ეროვნული ბიურო
92 %
7%
17 დაცვის პოლიცია
92 %
4%
18 საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი - 112
92 %
7%
19 შსს - სასაზღვრო პოლიცია
92 %
75%
20 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
92 %
3%
21 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
91 %
9%
22 შსს - აკადემია
90 %
3%
23 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
87 %
8%
24 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
85 %
-
25 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
84 %
3%
26 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
81 %
2%
27 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
81 %
5%
28 იუსტიციის სამინისტრო
80 %
10%
29 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
80 %
1%
30 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
80 %
2%
31 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
79 %
8%
32 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
76 %
2%
33 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
76 %
35%
34 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
75 %
9%
35 ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
75 %
58%
36 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
75 %
3%
37 სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
75 %
18%
38 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
73 %
28%
39 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
73 %
7%
40 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
71 %
24%
41 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
70 %
1%
42 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
70 %
8%
43 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
68 %
7%
44 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
68 %
26%
45 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
67 %
-
46 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
67 %
27%
47 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
67 %
22%
48 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
64 %
9%
49 სახაზინო სამსახური
63 %
31%
50 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
63 %
-
51 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
61 %
10%
52 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
61 %
6%
53 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
59 %
46%
54 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
57 %
3%
55 საჯარო სამსახურის ბიურო
56 %
1%
56 შსს - მომსახურების სააგენტო
56 %
18%
57 სურსათის ეროვნული სააგენტო
55 %
31%
58 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
54 %
4%
59 ღვინის ეროვნული სააგენტო
54 %
1%
60 საქართველოს ეროვნული არქივი
52 %
2%
61 აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი
51 %
22%
62 ციფრული მმართველობის სააგენტო
44 %
-
63 შემოსავლების სამსახური
42 %
2%
64 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
42 %
7%
65 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
41 %
6%
66 სოციალური მომსახურების სააგენტო
40 %
1%
67 ეროვნული სატყეო სააგენტო
40 %
1%
68 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
40 %
5%
69 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
38 %
2%
70 საგარეო საქმეთა სამინისტრო
35 %
1%
71 სსიპ - აწარმოე საქართველოში
35 %
8%
72 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
34 %
3%
73 იურიდიული დახმარების სამსახური
32 %
1%
74 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
32 %
0%
75 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
31 %
2%
76 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
31 %
-
77 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
30 %
8%
78 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
30 %
5%
79 გარემოს ეროვნული სააგენტო
30 %
4%
80 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
29 %
1%
81 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
28 %
5%
82 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
27 %
4%
83 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
27 %
28%
84 იუსტიციის სახლი
27 %
40%
85 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
23 %
2%
86 კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
23 %
-
87 ახალგაზრდობის სააგენტო
22 %
4%
88 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
22 %
-
89 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
22 %
-
90 მუნიციპალური განვითარების ფონდი
21 %
3%
91 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
21 %
2%
92 მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო
21 %
-
93 საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
15 %
0%
94 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
9 %
2%
95 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
7 %
5%