საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 31 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-027 23.12.2022 საქართველოს პარლამენტი ვასილ ჩიგოგიძის განცხადება (საქართველოს სახალხო დამცველის არჩევის საკითხზე გამართულ კენჭისყრაზე დაფიქსირებული ხარვეზის შესახებ) 1 29.12.2022 4
FOI12/22-004 07.12.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უკრაინისთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარება 2 - გადაცილება 381 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-003 05.12.2022 საქართველოს პარლამენტი პოლარიზაციის მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობა 5 13.12.2022 5
FOI11/22-221 28.11.2022 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (ცენტრალური საჯარო დაწესებულება) 21 13.12.2022 10
FOI11/22-220 28.11.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (ცენტრალური საჯარო დაწესებულება) 21 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-219 28.11.2022 საქართველოს პარლამენტი სტანდარტული - 2022 (ცენტრალური საჯარო დაწესებულება) 21 29.12.2022 22
FOI11/22-024 17.11.2022 საქართველოს პარლამენტი ნდობის ჯგუფის შესახებ 9 30.11.2022 7
FOI11/22-006 16.11.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგება 4 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/22-006 24.10.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია შესყიდვისა და განახლების საკითხების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისია 6 - გადაცილება 412 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/22-005 13.10.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება 4 - გადაცილება 418 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-107 16.09.2022 საქართველოს პარლამენტი საჯარო ინფორმაციის ანგარიშები 1 30.09.2022 10
FOI09/22-087 08.09.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილება 7 - გადაცილება 442 დღე პასუხის გარეშე
FOI08/22-014 22.08.2022 საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის 12-პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულება 5 24.08.2022 3
FOI08/22-004 05.08.2022 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების სტატისტიკა 2 24.08.2022 13
FOI07/22-019 22.07.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ანტიკორუფციული სამდივნო 4 02.08.2022 7
FOI07/22-015 22.07.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია SDGs განხორციელების მონიტორინგი 5 29.07.2022 5
FOI07/22-012 18.07.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ტყის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ 4 - გადაცილება 481 დღე პასუხის გარეშე
FOI07/22-009 14.07.2022 საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტის წევრის, მიხეილ ყაველაშვილის განათლების შესახებ 2 26.07.2022 9
FOI06/22-013 13.06.2022 საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომებზე დასწრება 6 28.06.2022 11
FOI06/22-009 07.06.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია UNCAC-ის იმპლემენტაციის შესახებ 6 13.07.2022 26
პირველი წინა 1 2 ბოლო