საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/20-013 18.12.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო უსინათლო პირების სტატისტიკური მონაცემები 1 28.12.2020 5
FOI12/20-012 18.12.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 26.01.2021 14
FOI12/20-011 18.12.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 29.12.2020 6
FOI12/20-010 18.12.2020 სახალხო დამცველის აპარატი მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 24.12.2020 3
FOI12/20-009 18.12.2020 პროკურატურა მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 24.12.2020 3
FOI12/20-008 18.12.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 21.01.2021 11
FOI12/20-007 18.12.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი 9 30.12.2020 7
FOI12/20-006 18.12.2020 პროკურატურა სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო მანდატს მიკუთვნებულ სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ 6 28.12.2020 5
FOI12/20-005 18.12.2020 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო საჯარო ინფრომაციის რეესტრი 1 25.12.2020 6
FOI12/20-004 04.12.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 6 21.12.2020 11
FOI12/20-003 04.12.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია Emotions are Georgia პროექტის (კამპანიის) ფარგლებში გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი 5 22.12.2020 11
FOI12/20-002 04.12.2020 შემოსავლების სამსახური საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა ASYCUDA-ს შესახებ 4 24.12.2020 14
FOI12/20-001 04.12.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 1 14.12.2020 7
FOI11/20-009 20.11.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობა 2 09.12.2020 11
FOI11/20-008 20.11.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის და ეკონომიკური საქმინობის დარღვევები 3 28.12.2020 25
FOI11/20-007 20.11.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავისუფლების ქარტიით განსაზღვრული კომისიის საქმიანობა 6 07.12.2020 10
FOI11/20-006 20.10.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აგვისტოს ომში დაჭრილი სამხედროები 2 21.12.2020 20
FOI11/20-005 20.11.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები 1 25.11.2020 2
FOI11/20-005 26.11.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უნივერსიტეტებში ჩარიცხული ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები 1 09.12.2020 10
FOI11/20-004 20.11.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის მიმდინარეობა 5 07.12.2020 10
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 22 ბოლო