საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 131 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-028 29.12.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა 4 - გადაცილება 366 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-001 05.12.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია თბილისის მერის/მოადგილეების თანამდებობრივი სარგო 2 20.12.2022 10
FOI11/22-206 25.11.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 14.12.2022 11
FOI11/22-205 25.11.2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 29.12.2022 22
FOI11/22-204 25.11.2022 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 23.12.2022 16
FOI11/22-203 25.11.2022 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 15.12.2022 12
FOI11/22-202 25.11.2022 გორის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 08.12.2022 7
FOI11/22-201 25.11.2022 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 13.12.2022 10
FOI11/22-200 25.11.2022 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 386 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-199 25.11.2022 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 15.12.2022 12
FOI11/22-198 25.11.2022 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 15.12.2022 12
FOI11/22-197 25.11.2022 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-196 25.11.2022 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 16.02.2023 51
FOI11/22-195 25.11.2022 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 22.12.2022 17
FOI11/22-194 25.11.2022 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-193 24.11.2022 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-192 24.11.2022 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-191 24.11.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 30.12.2022 23
FOI11/22-190 24.11.2022 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 09.12.2022 8
FOI11/22-189 25.11.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 13.12.2022 9
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 7 ბოლო