საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 70 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-002 05.12.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/მოადგილეების თანამდებობრივი სარგო 2 09.12.2022 3
FOI11/22-288 02.12.2022 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 19.12.2022 11
FOI11/22-287 02.12.2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 12.12.2022 6
FOI11/22-286 02.12.2022 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 13.12.2022 7
FOI11/22-285 02.12.2022 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 16.12.2022 10
FOI11/22-284 02.12.2022 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 12.12.2022 6
FOI11/22-283 02.12.2022 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 16.12.2022 10
FOI11/22-282 02.12.2022 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-281 02.12.2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-280 02.12.2022 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 14.12.2022 8
FOI11/22-279 02.12.2022 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 - გადაცილება 378 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-278 02.12.2022 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 08.12.2022 4
FOI11/22-277 02.12.2022 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-276 02.12.2022 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-275 02.12.2022 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 20.12.2022 12
FOI11/22-274 02.12.2022 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-273 02.12.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 09.12.2022 5
FOI11/22-272 02.12.2022 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 12.12.2022 6
FOI11/22-271 02.12.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 07.12.2022 3
FOI11/22-270 02.12.2022 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 16.12.2022 9
პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო