საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 3 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-224 28.11.2022 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი სტანდარტული - 2022 (სხვა) 21 13.12.2022 10
FOI11/22-223 28.11.2022 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (სხვა) 21 09.12.2022 8
FOI11/22-222 28.11.2022 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სტანდარტული - 2022 (სხვა) 21 21.12.2022 16