საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 21 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-026 22.12.2022 ა(ა)იპ - თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 09.01.2023 6
FOI12/22-025 22.12.2022 მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-024 22.12.2022 ა(ა)იპ - თბილისის განვითარების ფონდი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-023 22.12.2022 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-022 22.12.2022 შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 27.12.2022 2
FOI12/22-021 22.12.2022 შპს საქაერონავიგაცია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-020 22.12.2022 შპს ენგურჰესი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 359 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-018 22.12.2022 შპს საქართველოს მელიორაცია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-017 22.12.2022 შპს საქართველოს ფოსტა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-016 22.12.2022 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 06.02.2023 25
FOI12/22-015 22.12.2022 შპს თბილსერვის ჯგუფი ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 30.01.2023 20
FOI12/22-014 22.12.2022 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-013 22.12.2022 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI12/22-012 22.12.2022 სს საქართველოს რკინიგზა ფინანსური ინფორმაცია - 2022 (სტანდარტული) 12 09.02.2023 28
FOI11/22-004 08.11.2022 თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია განხორციელებული პროექტები 2 24.11.2022 11
FOI09/22-096 08.09.2022 ა(ა)იპ „მედიააკადემია" დაფუძნებული პლათფორმის შესახებ 2 20.09.2022 6
FOI09/22-004 06.09.2022 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია საშტატო ნუსხა/შრომითი ანაზღაურება 4 09.09.2022 3
FOI09/22-002 06.09.2022 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 საშტატო ნუსხა/შრომითი ანაზღაურება 4 12.09.2022 4
FOI09/22-001 06.09.2022 შპს გარდაბნის თბოსადგური საშტატო ნუსხა/შრომითი ანაზღაურება 4 13.09.2022 5
FOI03/22-004 14.03.2022 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია თბილისის მეტროს პროექტი 5 29.04.2022 31
პირველი წინა 1 2 ბოლო