საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 9 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-218 28.11.2022 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-217 28.11.2022 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 09.12.2022 8
FOI11/22-216 28.11.2022 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 01.12.2022 2
FOI11/22-215 28.11.2022 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 12.12.2022 9
FOI11/22-214 28.11.2022 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 13.12.2022 10
FOI11/22-213 28.11.2022 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 - გადაცილება 383 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-212 28.11.2022 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 20.12.2022 15
FOI11/22-211 28.11.2022 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-210 28.11.2022 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (გუბერნატორის ადმინისტრაცია) 21 14.12.2022 10