საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 70 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-010 19.12.2022 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური პირველი ინსტანციის, სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, სადაც ერთი მხარე იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 1 11.01.2023 11
FOI12/22-009 13.12.2022 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სხვადასხვა სოციალური საკითხების სტატისტიკა 11 20.12.2022 5
FOI11/22-207 29.11.2022 პროკურატურა სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკა 7 07.12.2022 7
FOI11/22-057 17.11.2022 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 06.12.2022 11
FOI11/22-056 17.11.2022 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 05.12.2022 10
FOI11/22-055 17.11.2022 საპენსიო სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 06.12.2022 11
FOI11/22-054 17.11.2022 ახალგაზრდობის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 02.12.2022 8
FOI11/22-053 17.11.2022 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 28.11.2022 4
FOI11/22-052 17.11.2022 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 28.11.2022 5
FOI11/22-051 17.11.2022 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 05.12.2022 10
FOI11/22-050 17.11.2022 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 21 - გადაცილება 393 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-049 17.11.2022 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 22 01.12.2022 8
FOI11/22-048 17.11.2022 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 07.12.2022 12
FOI11/22-047 17.11.2022 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 30.11.2022 7
FOI11/22-046 17.11.2022 კონკურენციის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 06.12.2022 11
FOI11/22-044 17.11.2022 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 30.11.2022 7
FOI11/22-043 17.11.2022 იურიდიული დახმარების სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 01.12.2022 8
FOI11/22-042 17.11.2022 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 05.12.2022 10
FOI11/22-041 17.11.2022 საქართველოს ეროვნული ბანკი სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 05.12.2022 10
FOI11/22-040 17.11.2022 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი სტანდარტული - 2022 (დამოუკიდებელი უწყება) 23 06.12.2022 11
პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო