საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/21-002 17.12.2021 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია “თბილისის მეტროს პროექტი და თბილისის ავტობუსის გაფართოება” პროექტის შესახებ 1 28.01.2022 24
FOI12/21-001 16.12.2021 პროკურატურა პროკურატურის სამოქმედო გეგმის შესახებ 10 - გადაცილება 619 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-279 19.11.2021 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2020-2021 წლების სტატისტიკური მონაცემები 1 09.12.2021 12
FOI11/21-278 19.11.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო COVID 19 სტატისტიკის შესახებ 5 22.12.2021 21
FOI11/21-277 19.11.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან გამოთხოვილი მასალების შესახებ (პრეზიდენტ მ.სააკაშვილის საქმე) 2 29.11.2021 4
FOI11/21-276 19.11.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სასჯელაღსრულების დაწესებულებების შესახებ 7 - გადაცილება 637 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-275 16.11.2021 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-274 16.11.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-273 16.11.2021 საქართველოს პარლამენტი ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-272 15.11.2021 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 3
FOI11/21-266 15.11.2021 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 15.12.2021 4
FOI11/21-264 15.11.2021 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.11.2021 2
FOI11/21-263 15.11.2021 ციფრული მმართველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-262 15.11.2021 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-261 15.11.2021 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-259 15.11.2021 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 20.12.2021 20
FOI11/21-257 15.11.2021 შემოქმედებითი საქართველო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 21.12.2021 22
FOI11/21-256 15.11.2021 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 5
FOI11/21-255 15.11.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 26
FOI11/21-254 15.11.2021 შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 28
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 40 ბოლო