საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 83 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI05/21-001 13.05.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაქცინების და ბიუჯეტის შესახებ 7 23.06.2021 28
FOI04/21-039 28.04.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაქცინების შესახებ 3 14.05.2021 2
FOI04/21-029 21.04.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 403 დღე პასუხის გარეშე
FOI04/21-028 20.04.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ოუფენნეტის გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 1 27.04.2021 4
FOI04/21-021 14.04.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საზღვარზე საავტომობილო ტრანსპორტის შემოსვლის და გასვლის სტატისტიკური მონაცემები 1 26.04.2021 6
FOI04/21-017 12.04.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონი 4 29.04.2021 13
FOI04/21-016 12.04.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სანქციების აღსრულების შესახებ 2 29.04.2021 12
FOI04/21-002 06.04.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო უცხო ქვეყნიდან განხორციელებული კიბერშეტევის თაობაზე 2 15.04.2021 4
FOI03/21-150 26.03.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ნოტარიუსების მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების შემთხვევების შესახებ 3 19.05.2021 26
FOI03/21-145 26.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 04.05.2021 21
FOI03/21-144 26.03.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლების დირექტორების უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ 5 15.04.2021 10
FOI03/21-124 23.03.2021 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 10
FOI03/21-122 23.03.2021 ფინანსთა სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 27.04.2021 22
FOI03/21-121 23.03.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 14.04.2021 12
FOI03/21-120 23.03.2021 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 02.04.2021 6
FOI03/21-119 23.03.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 10
FOI03/21-118 23.03.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 19.05.2021 29
FOI03/21-117 23.03.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 21.04.2021 18
FOI03/21-116 23.03.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 - გადაცილება 423 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-115 23.03.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 8