საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 55 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-143 25.09.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 02.02.2021 86
FOI09/20-003 11.09.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო Teams-ის სტატისტიკა 5 19.09.2020 5
FOI08/20-001 07.08.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეფერალური მომსახურების შესახებ 3 13.08.2020 4
FOI07/20-003 08.07.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მრჩევლები 2 16.07.2020 6
FOI06/20-008 26.06.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მრჩევლები 2 03.07.2020 5
FOI03/20-003 12.03.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო რეპრესირებულთა შესახებ 1 10.12.2020 188
FOI02/20-009 19.02.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხელშეკრულებები ლობისტურ საქმიანობაზე 3 02.04.2020 28
FOI02/20-007 18.02.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შიდა აუდიტები 3 05.03.2020 8
FOI02/20-006 18.02.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პიარის ხარჯები 3 09.03.2020 13
FOI02/20-004 13.02.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გირჩების ლიცენზიები 3 25.02.2020 7
FOI01/21-101 05.09.2018 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1 - - პასუხის გარეშე
FOI01/20-012 31.01.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო Check in georgia პროექტის შესახებ 1 11.02.2020 5
FOI01/20-010 31.01.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შიდა აუდიტები 2 05.02.2020 3
FOI01/20-006 16.01.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეფერალური მომსახურების შესახებ 3 23.01.2020 4
FOI01/20-003 27.01.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შიდა აუდიტი 1 28.01.2020 7
პირველი 1 2 3 ბოლო შემდეგი