საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 131 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI05/22-013 16.05.2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 - გადაცილება 523 დღე
FOI05/22-012 16.05.2022 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 - გადაცილება 523 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/22-011 16.05.2022 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 30.05.2022 7
FOI05/22-010 16.05.2022 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 - გადაცილება 523 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/22-009 16.05.2022 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 30.05.2022 7
FOI05/22-008 16.05.2022 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 14.06.2022 17
FOI05/22-007 16.05.2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 - გადაცილება 523 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/22-006 16.05.2022 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 27.06.2022 25
FOI05/22-005 16.05.2022 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 31.05.2022 8
FOI05/22-004 16.05.2022 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 22.06.2022 24
FOI05/22-003 16.05.2022 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2022 - სტანდარტული წერილი (ინფრასტრუქტურული პროექტები) 11 - გადაცილება 523 დღე პასუხის გარეშე
პირველი 1 2 3 4 5 6 7 ბოლო შემდეგი