საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 70 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-229 02.12.2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 22.12.2022 14
FOI11/22-228 02.12.2022 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 07.12.2022 3
FOI11/22-227 02.12.2022 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 14.12.2022 8
FOI11/22-226 02.12.2022 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 16.12.2022 10
FOI11/22-225 02.12.2022 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 13.12.2022 7
FOI06/22-018 16.06.2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2 21.06.2022 4
FOI06/22-017 16.06.2022 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2 22.06.2022 5
FOI06/22-016 16.06.2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2 01.07.2022 12
FOI06/22-015 16.06.2022 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2 24.06.2022 7
FOI06/22-014 16.06.2022 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2 30.06.2022 11
პირველი 1 2 3 4 ბოლო შემდეგი