საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 70 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI06/22-005 06.06.2022 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული დაფინანსება 1 13.06.2022 4
FOI05/22-002 02.05.2022 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წერილების ასლები 1 07.05.2022 4
FOI04/22-008 27.04.2022 პროკურატურა ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე გამოძიება 6 08.06.2022 25
FOI04/22-004 27.04.2022 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური სტატისტიკა 5 16.05.2022 9
FOI04/22-003 27.04.2022 პროკურატურა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შესახებ 7 16.05.2022 9
FOI04/22-002 05.04.2022 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კომისიის საქმიანობის შესახებ 6 21.04.2022 11
FOI03/22-018 31.03.2022 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობის შესახებ სტატისტიკა 3 13.04.2022 9
FOI02/22-006 18.02.2022 პროკურატურა ა(ა)იპ რაგბის კავშირის შესახებ 1 07.03.2022 10
FOI02/22-005 18.02.2022 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ა(ა)იპ რაგბის კავშირის შესახებ 3 25.02.2022 5
FOI01/22-001 18.01.2022 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2021 წელს გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესის, ასაკის და გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით 1 24.01.2022 3
პირველი 1 2 3 4 ბოლო შემდეგი