საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 72 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI01/22-016 26.01.2022 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო Inter Rao v. Georgia. გადაწყვეტილება 1 11.03.2022 29
FOI01/22-015 18.01.2022 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 - გადაცილება 601 დღე პასუხის გარეშე
FOI01/22-014 18.01.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 04.02.2022 11
FOI01/22-013 18.01.2022 ფინანსთა სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 04.02.2022 11
FOI01/22-012 18.01.2022 საგარეო საქმეთა სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 26.01.2022 4
FOI01/22-011 18.01.2022 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 02.02.2022 9
FOI01/22-010 18.01.2022 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 11.02.2022 16
FOI01/22-009 18.01.2022 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 11.02.2022 16
FOI01/22-008 18.01.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 14.02.2022 17
FOI01/22-007 18.01.2022 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 01.02.2022 8
FOI01/22-006 18.01.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 2 07.02.2022 11
FOI01/22-005 18.01.2022 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დევნილთა ოჯახების შესახებ 4 21.01.2022 1
პირველი 1 2 3 4 ბოლო შემდეგი