საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 31 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI06/22-002 06.06.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილი თანხები 3 - გადაცილება 510 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/22-066 06.06.2022 საქართველოს პარლამენტი ნდობის ჯგუფის საქმიანობის შესახებ 9 10.06.2022 5
FOI04/22-006 27.04.2022 საქართველოს პარლამენტი ნდობის ჯგუფის შესახებ 8 11.05.2022 7
FOI04/22-001 04.04.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის შესახებ 3 07.04.2022 3
FOI03/22-016 23.03.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია გაეროს კორუფციის წინააღმდეგ კონვენციის (UNCAC) განხორციელების შეფასება 6 - გადაცილება 557 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/22-006 14.03.2022 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სამუშაო ვიზიტებზე უარის შესახებ წერილი 1 17.03.2022 2
FOI03/22-001 04.03.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2013 წელს გაფორმებული მემორანდუმი 3 11.03.2022 4
FOI02/22-004 08.02.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ 5 17.02.2022 6
FOI02/22-003 07.02.2022 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადებების შესახებ 30 21.02.2022 11
FOI02/22-002 03.02.2022 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ 10 17.02.2022 11
FOI01/22-003 11.01.2022 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია დადგენილება „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ 7 07.02.2022 12
პირველი 1 2 ბოლო შემდეგი