საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 70 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-269 02.12.2022 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 21.12.2022 13
FOI11/22-268 02.12.2022 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 20.12.2022 12
FOI11/22-267 02.12.2022 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 - გადაცილება 384 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-266 02.12.2022 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-265 02.12.2022 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-264 02.12.2022 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-263 02.12.2022 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 13.12.2022 7
FOI11/22-262 02.12.2022 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 19.12.2022 11
FOI11/22-261 02.12.2022 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 15.12.2022 9
FOI11/22-260 02.12.2022 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 09.12.2022 5
FOI11/22-259 02.12.2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 14.12.2022 8
FOI11/22-258 02.12.2022 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 29.12.2022 19
FOI11/22-257 02.12.2022 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 16.12.2022 10
FOI11/22-256 02.12.2022 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 - გადაცილება 382 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-255 02.12.2022 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 - გადაცილება 384 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-254 02.12.2022 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 30.12.2022 20
FOI11/22-253 02.12.2022 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 19.12.2022 11
FOI11/22-252 02.12.2022 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 08.12.2022 3
FOI11/22-251 02.12.2022 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 20.12.2022 12
FOI11/22-250 02.12.2022 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტანდარტული - 2022 (საკრებულო) 20 10.01.2023 20