საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 131 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-188 25.11.2022 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 14.12.2022 10
FOI11/22-187 25.11.2022 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 21.12.2022 16
FOI11/22-186 25.11.2022 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 27.12.2022 20
FOI11/22-185 25.11.2022 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 23.12.2022 18
FOI11/22-184 25.11.2022 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 19.12.2022 14
FOI11/22-183 25.11.2022 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 26.12.2022 16
FOI11/22-182 25.11.2022 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-181 25.11.2022 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 16.12.2022 13
FOI11/22-180 25.11.2022 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 19.12.2022 14
FOI11/22-179 25.11.2022 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-178 25.11.2022 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 15.12.2022 12
FOI11/22-177 24.11.2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 14.12.2022 11
FOI11/22-176 24.11.2022 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-175 24.11.2022 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 20.12.2022 15
FOI11/22-174 24.11.2022 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 386 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-173 24.11.2022 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-172 24.11.2022 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 15.02.2023 49
FOI11/22-171 24.11.2022 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 20.12.2022 15
FOI11/22-170 24.11.2022 ონის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 16.12.2022 13
FOI11/22-169 24.11.2022 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია სტანდარტული - 2022 (მერია) 23 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე