საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 72 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-001 07.11.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სკოლამდელ აღზრდაზე გაწეული ხარჯები 2 - გადაცილება 401 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/22-008 25.10.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკა 6 - გადაცილება 410 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/22-004 13.10.2022 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაკვეთილი სოციალური რეკლამა 5 31.10.2022 11 პასუხის გარეშე
FOI10/22-004 12.10.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაწესებული ჯარიმების შესახებ 2 25.10.2022 8
FOI09/22-102 15.09.2022 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 1 23.09.2022 6
FOI09/22-100 08.09.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიების სტატისტიკა 3 11.10.2022 22
FOI09/22-099 08.09.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამტკიცებული პროექტის შესრულება 2 16.09.2022 5
FOI09/22-095 08.09.2022 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ 5 - გადაცილება 442 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-094 08.09.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ 3 - გადაცილება 442 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-092 08.09.2022 ფინანსთა სამინისტრო გამოძიების სტატისტიკა 3 19.10.2022 27
FOI08/22-002 05.08.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საკონკურსო კომისია 2 22.08.2022 11
FOI07/22-023 28.07.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფულის გათეთრების საკითხებზე 2 03.08.2022 4
FOI07/22-020 22.07.2022 საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების სტატისტიკა 1 28.08.2022 25
FOI07/22-013 18.07.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ტყის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ 4 25.07.2022 5
FOI07/22-012 22.07.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის სტატისტიკური მონაცემები 4 05.08.2022 10
FOI07/22-011 22.07.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლაში საკონკურსო კომისიის დაკომპლექტების წესი 5 29.07.2022 9
FOI07/22-008 08.07.2022 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ნავთობისა და გაზის მოპოვების ლიცენზიების მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები 1 26.10.2022 77
FOI07/22-005 08.07.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების სტატისტიკა 1 19.07.2022 7
FOI07/22-003 08.07.2022 შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოიძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ცხოველის წვალების მუხლით 3 22.07.2022 10
FOI07/22-002 08.07.2022 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული პირების სტატისტიკა 3 21.07.2022 9