საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 7 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-063 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 22 07.12.2022 11
FOI11/22-062 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 23 05.12.2022 9
FOI11/22-061 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 23 19.12.2022 19
FOI11/22-060 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 23 20.12.2022 19
FOI11/22-059 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 23 07.12.2022 11
FOI11/22-058 18.11.2022 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა სტანდარტული - 2022 (აჭარის ა/რ) 23 07.12.2022 10
FOI02/22-001 03.02.2022 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეესტრი 1 07.02.2022 3