საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI07/22-024 28.07.2022 შემოსავლების სამსახური ფულის გათეთრების საკითხებზე 2 10.08.2022 9
FOI07/22-021 28.07.2022 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ფულის გათეთრების საკითხებზე 2 03.08.2022 4
FOI07/22-016 22.07.2022 სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო სტატისტიკა 2 03.08.2022 8
FOI07/22-013 22.07.2022 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო რუსეთის მოქალაქეებზე პრივატიზებული სახელმწიფო ქონების ჩამონათვალი 1 09.08.2022 12
FOI07/22-010 15.07.2022 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 2022 წლის 28 თებერვალს მოხალისედ ჩაწერილი საქართველოს მოქალაქეები 1 - გადაცილება 490 დღე პასუხის გარეშე
FOI07/22-008 08.07.2022 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 1 26.10.2022 7
FOI07/22-006 08.07.2022 შემოსავლების სამსახური სანქციების ქვეშ მყოფი ტვირთის საქართველოს საზღვარზე გადაადგილების მცდელობა 1 16.08.2022 27
FOI06/22-027 30.06.2022 სპეციალური პენიტენციური სამსახური დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეების გათავისუფლების/დათხოვნის რაოდენობა 3 05.08.2022 26
FOI06/22-025 30.06.2022 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სამსახურიდან გათავისუფლების/დათხოვნის სტატისტიკა 2 05.08.2022 26
FOI06/22-012 08.06.2022 იუსტიციის სახლი ბინადრობის ნებართვების სტატისტიკა 2 13.06.2022 3
FOI06/22-011 08.06.2022 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ტყის ფონდიდან მიწების ამორიცხვის შემთხვევები 3 29.07.2022 37
FOI06/22-010 08.06.2022 ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის ფონდიდან მიწების ამორიცხვის შემთხვევები 2 11.07.2022 23
FOI06/22-004 06.06.2022 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული დაფინანსება 1 17.06.2022 6
FOI06/22-001 01.06.2022 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის სტატისტიკური მონაცემები 1 13.06.2022 7
FOI03/22-017 31.03.2022 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობის შესახებ სტატისტიკა 3 04.08.2022 85
FOI03/22-015 22.03.2022 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სტატისტიკური ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებებში მომხდარ გარემოებებთან დაკავშირებით რეაგირების შესახებ 4 08.04.2022 11
FOI03/22-014 22.03.2022 მუნიციპალური განვითარების ფონდი დევნილთა ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ 1 06.04.2022 9
FOI03/22-013 22.03.2022 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილი ოჯახების სტატისტიკური ინფორმაცია 3 30.03.2022 4
FOI03/22-012 22.03.2022 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი განათლების სფეროში მომუშავე პერსონალის გადამზადებასთან დაკავშირებით 2 06.04.2022 3
FOI03/22-011 22.03.2022 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ 3 30.03.2022 4