საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/22-020 07.09.2022 სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 446 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-019 07.09.2022 ქართული სპორტის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-018 07.09.2022 გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმი შემოწირულობების შეხაბე 2 - გადაცილება 445 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-017 07.09.2022 მოსე თოიძის სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 448 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-013 07.09.2022 შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული გალერეისა და სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი (მუზეუმთა ჯგუფი) შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-012 07.09.2022 ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 447 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-011 07.09.2022 ძალისას მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 448 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-010 07.09.2022 დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-009 07.09.2022 ბოლნისის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-008 07.09.2022 ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 448 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-007 07.09.2022 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-006 07.09.2022 სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შსახებ 2 23.09.2022 10
FOI09/22-005 07.09.2022 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 23.09.2022 10
FOI08/22-011 11.08.2022 შემოსავლების სამსახური რუსეთის მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადების ოდენობა 6 18.08.2022 5
FOI08/22-010 10.08.2022 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უძრავი ქონების რეგისტრაცია რუსეთის მოქალაქეებზე 3 26.08.2022 11
FOI08/22-006 05.08.2022 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვების სტატისტიკა 2 09.09.2022 25
FOI08/22-005 05.08.2022 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება 3 01.09.2022 19
FOI08/22-003 05.08.2022 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საკონკურსო კომისია 2 18.08.2022 9
FOI08/22-001 05.08.2022 საქართველოს ეროვნული არქივი მკვლევრების შესახებ 3 22.08.2022 11
FOI07/22-028 28.07.2022 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უცხო ქვეყნის ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებმაც საქართველოში ყველაზე მეტი რაოდენობით უძრავი ქონება დაირეგისტრირეს 1 06.09.2022 28