საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-023 20.10.2021 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.11.2021 7
FOI10/21-022 20.10.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-021 20.10.2021 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-020 20.10.2021 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-019 20.10.2021 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 17.11.2021 11
FOI10/21-018 20.10.2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 05.11.2021 3
FOI10/21-017 20.10.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-016 20.10.2021 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-003 13.10.2021 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო „შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე“ დადგენილების შესახებ 5 - გადაცილება 310 დღე პასუხის გარეშე
FOI08/21-026 16.08.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი Covid-19 სტატისტიკის შესახებ 2 27.08.2021 9
FOI07/21-009 20.07.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესახებ 7 05.08.2021 12
FOI06/21-021 24.06.2021 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 - გადაცილება 389 დღე პასუხის გარეშე
FOI06/21-015 22.06.2021 აწარმოე საქართველოში „თანადაფინანსების მექანიზმი საოჯახო, მცირე და საშუალო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის“ და „თანადაფინანსების მექანიზმი სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის“ პროგრამების შესახებ 7 26.07.2021 24
FOI06/21-012 22.06.2021 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობასთან დაკავშირებული ობიექტების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯები 1 26.07.2021 24 პასუხის გარეშე
FOI06/21-010 22.06.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კოვიდ 19 სტატისტიკა 3 08.07.2021 12
FOI06/21-008 04.06.2021 შემოსავლების სამსახური ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ 2 15.06.2021 7
FOI06/21-006 04.06.2021 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკარანტინო მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები და სტატისტიკა 2 29.06.2021 17
FOI06/21-005 04.06.2021 სოციალური მომსახურების სააგენტო ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ 2 17.06.2021 9
FOI06/21-003 04.06.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კორონავირუსთან ბრძოლის ფარგლებში გაწეული ხარჯები და სტატისტიკა 4 09.06.2021 3
FOI05/21-003 13.05.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ კომენდანტის საათებში გადაადგილების უფლების შესახებ 2 03.06.2021 13