საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-129 22.10.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 13.11.2020 13
FOI10/20-128 22.10.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.12.2020 45
FOI10/20-127 22.10.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 - გადაცილება 577 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-126 22.10.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.01.2021 56
FOI10/20-125 22.10.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 02.04.2021 100
FOI10/20-124 22.10.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 06.11.2020 10
FOI10/20-123 22.10.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 09.11.2020 11
FOI10/20-122 19.10.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური ფინანსების დეპარტამენტის საქმიანობა 2 26.10.2020 5
FOI10/20-121 16.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა Qlik-ის სისტემის შესახებ 5 04.11.2020 13
FOI10/20-120 13.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ბიუჯეტი და სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები 6 30.10.2020 11
FOI10/20-113 13.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 1 22.10.2020 8
FOI10/20-112 09.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 6 14.10.2020 2
FOI10/20-111 09.10.2020 შპს აეროპორტების გაერთიანება თერმოსკრინინგის სისტემის ალგორითმი 3 28.10.2020 12
FOI10/20-110 08.10.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციული დარღვევები 3 04.11.2020 17
FOI10/20-109 07.10.2020 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 11.11.2020 22
FOI10/20-108 07.10.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 - გადაცილება 586 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-107 07.10.2020 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 22.10.2020 5
FOI10/20-106 07.10.2020 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 22.10.2020 8
FOI10/20-105 07.10.2020 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 21.10.2020 7
FOI10/20-104 07.10.2020 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 - გადაცილება 587 დღე პასუხის გარეშე