საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-179 25.09.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 3 19.10.2020 14
FOI09/20-178 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 3 06.10.2020 6
FOI09/20-177 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება (გადაგზავნა) 1 03.11.2020 24
FOI09/20-177 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 6 20.11.2020 38
FOI09/20-176 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 7 05.01.2021 66
FOI09/20-175 25.09.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სწრაფი ტესტები 2 06.10.2020 6
FOI09/20-174 25.09.2020 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 05.10.2020 4
FOI09/20-173 25.09.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 13.10.2020 10
FOI09/20-172 25.09.2020 პროკურატურა ხელოვნური ინტელექტი 7 22.10.2020 11
FOI09/20-171 25.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-170 25.09.2020 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ხელოვნური ინტელექტი 7 - გადაცილება 594 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-169 25.09.2020 მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 23.10.2020 4
FOI09/20-168 25.09.2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-167 25.09.2020 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 15.10.2020 12
FOI09/20-166 25.09.2020 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 02.10.2020 3
FOI09/20-165 25.09.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 01.10.2020 5
FOI09/20-164 25.09.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 22.10.2020 16
FOI09/20-163 25.09.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 - გადაცილება 594 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-162 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 05.10.2020 4
FOI09/20-161 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12