რეიტინგი 2020

სულ 261 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 34 34 0 0 0 34 0 100 %
2 სახალხო დამცველის აპარატი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
3 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 16 16 0 0 0 16 0 100 %
4 კონკურენციის სააგენტო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
5 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
6 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
7 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 14 14 0 0 0 14 0 100 %
8 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
9 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
10 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
11 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
12 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
13 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
14 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
15 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
16 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
17 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
18 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
19 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
20 გარემოს ეროვნული სააგენტო 19 19 0 0 0 0 19 99 %
21 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18 18 0 0 0 0 18 99 %
22 აწარმოე საქართველოში 15 15 0 0 0 0 15 99 %
23 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 12 0 0 0 0 12 99 %
24 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 10 10 0 0 0 0 10 99 %
25 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 0 10 99 %
26 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 28 27 1 0 0 26 2 98.14 %
27 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
28 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
29 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
30 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
31 საქართველოს ეროვნული ბანკი 23 22 1 0 0 6 17 97.09 %
32 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
33 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
34 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
35 საჯარო სამსახურის ბიურო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
36 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
37 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 20 19 1 0 0 0 20 96.5 %
38 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
39 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
40 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
41 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
42 საპენსიო სააგენტო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
43 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
44 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
45 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
46 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 17 16 1 0 0 0 17 96.06 %
47 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 16 15 1 0 0 0 16 95.88 %
48 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
49 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
50 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 11 10 1 0 0 0 11 95.45 %
51 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
52 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
53 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 14 13 1 0 0 0 14 95.43 %
54 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 22 20 2 0 0 21 1 95.41 %
55 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 13 12 1 0 0 0 13 95.15 %
56 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 20 18 2 0 0 20 0 95 %
57 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
58 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
59 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
60 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
61 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
62 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 12 11 1 0 0 0 12 94.83 %
63 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 19 18 0 0 1 18 1 94.74 %
64 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 0 11 94.45 %
65 ახალგაზრდობის სააგენტო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
66 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
67 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
68 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 19 17 2 0 0 0 19 93.74 %
69 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 21 18 3 0 0 21 0 92.86 %
70 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
71 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
72 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 16 14 2 0 0 0 16 92.75 %
73 ღვინის ეროვნული სააგენტო 16 14 2 0 0 0 16 92.75 %
74 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 15 13 2 0 0 0 15 92.33 %
75 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
76 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
77 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
78 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 19 16 3 0 0 19 0 92.11 %
79 საქართველოს პარლამენტი 19 17 1 1 0 19 0 92.11 %
80 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
81 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
82 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
83 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 20 17 3 0 0 0 20 91.5 %
84 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 17 15 1 0 1 16 1 91.18 %
85 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
86 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
87 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 18 16 1 0 1 0 18 90.72 %
88 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 10 2 0 0 0 12 90.67 %
89 იურიდიული დახმარების სამსახური 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
90 შემოქმედებითი საქართველო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
91 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
92 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
93 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
94 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
95 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
96 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
97 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
98 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 19 15 4 0 0 19 0 89.47 %
99 რუსთავის საქალაქო სასამართლო 14 11 3 0 0 14 0 89.29 %
100 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 15 12 3 0 0 3 12 89.2 %
101 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 15 12 3 0 0 0 15 89 %
102 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 18 16 0 1 1 17 1 88.89 %
103 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 19 15 4 0 0 4 15 88.68 %
104 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 10 3 0 0 13 0 88.46 %
105 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 12 1 0 1 0 14 88.36 %
106 ეროვნული სატყეო სააგენტო 14 12 1 1 0 0 14 88.36 %
107 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 17 13 4 0 0 17 0 88.24 %
108 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 1 0 1 0 13 87.54 %
109 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 20 15 5 0 0 20 0 87.5 %
110 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
111 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 13 10 3 0 0 0 13 87.46 %
112 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 17 13 4 0 0 0 17 87.24 %
113 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 1 0 1 0 12 86.58 %
114 სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 13 2 1 0 0 16 86.56 %
115 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
116 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
117 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 15 12 2 0 1 0 15 85.73 %
118 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 17 12 5 0 0 17 0 85.29 %
119 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 17 13 3 0 1 16 1 85.29 %
120 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 18 14 3 0 1 0 18 85.17 %
121 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 1 0 1 9 1 85 %
122 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
123 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
124 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 14 10 4 0 0 0 14 84.71 %
125 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 23 19 1 0 3 18 5 84.7 %
126 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 16 13 1 2 0 16 0 84.38 %
127 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 0 10 84 %
128 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 0 10 84 %
129 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
130 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 2 0 1 11 1 83.33 %
131 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 21 17 1 0 3 0 21 82.48 %
132 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 22 15 6 0 1 0 22 81.82 %
133 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 10 1 81.82 %
134 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 17 13 2 0 2 0 17 81.47 %
135 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 16 12 2 2 0 16 0 81.25 %
136 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 11 7 4 0 0 0 11 80.82 %
137 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 13 10 1 0 2 11 2 80.77 %
138 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19 13 5 0 1 0 19 80.63 %
139 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 18 13 3 0 2 16 2 80.56 %
140 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
141 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
142 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
143 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 6 4 0 0 10 0 80 %
144 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 17 12 3 0 2 15 2 79.41 %
145 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 0 0 2 0 10 79.2 %
146 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 14 8 6 0 0 14 0 78.57 %
147 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 14 10 2 1 1 13 1 78.57 %
148 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 17 11 5 0 1 0 17 78.47 %
149 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 8 3 0 1 0 12 78.25 %
150 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 19 14 2 0 3 0 19 78.11 %
151 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 19 13 4 1 1 0 19 78.05 %
152 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 16 10 5 1 0 0 16 77.19 %
153 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 18 13 2 0 3 0 18 76.94 %
154 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 15 8 7 0 0 15 0 76.67 %
155 ონის მუნიციპალიტეტის მერია 17 12 2 0 3 14 3 76.47 %
156 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 11 8 1 1 1 0 11 76.45 %
157 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 19 12 5 0 2 17 2 76.32 %
158 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 19 13 3 0 3 0 19 75.47 %
159 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 5 5 0 0 10 0 75 %
160 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 33 22 8 0 3 9 24 74.03 %
161 კომუნიკაციების კომისია 15 10 2 3 0 3 12 72.73 %
162 ბათუმის საქალაქო სასამართლო 11 5 6 0 0 11 0 72.73 %
163 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 7 2 0 2 9 2 72.73 %
164 შემოსავლების სამსახური 29 18 8 1 2 2 27 71 %
165 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 22 13 5 0 4 18 4 70.45 %
166 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 5 4 0 1 9 1 70 %
167 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 2 0 2 8 2 70 %
168 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 2 0 2 0 10 69.2 %
169 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 16 9 4 0 3 13 3 68.75 %
170 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 18 12 1 0 5 0 18 68.72 %
171 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 18 10 5 0 3 0 18 68.61 %
172 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 6 3 0 2 9 2 68.18 %
173 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 22 15 0 0 7 0 22 67.5 %
174 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 8 3 0 3 0 14 67.07 %
175 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 20 12 3 0 5 0 20 66.75 %
176 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 12 0 0 6 12 6 66.67 %
177 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 5 6 0 1 11 1 66.67 %
178 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 23 14 3 0 6 0 23 66.65 %
179 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 16 9 3 0 4 0 16 64.88 %
180 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 17 10 2 0 5 12 5 64.71 %
181 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 10 2 0 5 12 5 64.71 %
182 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 17 8 5 0 4 13 4 61.76 %
183 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 12 12 0 0 0 0 12 60 %
184 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 0 10 60 %
185 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 12 3 8 0 1 11 1 58.33 %
186 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 15 14 1 0 0 0 15 58 %
187 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 13 3 9 0 1 12 1 57.69 %
188 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 27 15 1 0 11 16 11 57.41 %
189 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 18 16 1 1 0 2 16 57.22 %
190 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 7 2 0 5 9 5 57.14 %
191 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 16 14 2 0 0 0 16 56.25 %
192 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 17 9 1 0 7 0 17 55.29 %
193 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 20 10 2 7 1 19 1 55 %
194 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 20 11 0 0 9 11 9 55 %
195 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 24 10 6 0 8 0 24 53.5 %
196 თბილისის საქალაქო სასამართლო 17 6 6 4 1 16 1 52.94 %
197 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 17 8 2 0 7 0 17 52.35 %
198 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 20 10 1 0 9 0 20 51.95 %
199 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 0 11 51.82 %
200 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 9 1 0 9 10 9 50 %
201 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 14 6 2 2 4 10 4 50 %
202 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25 9 7 2 7 2 23 49.36 %
203 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 0 11 49.09 %
204 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 2 0 1 0 10 48 %
205 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 17 12 3 0 2 0 17 47.65 %
206 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 19 5 8 0 6 0 19 46.68 %
207 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 7 2 0 8 0 17 46.53 %
208 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 12 3 5 0 4 8 4 45.83 %
209 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 34 13 13 1 7 3 31 45.24 %
210 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 31 12 4 0 15 7 24 44.87 %
211 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 17 11 3 0 3 0 17 44.12 %
212 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 24 9 3 0 12 0 24 43.25 %
213 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 24 10 0 0 14 10 14 41.67 %
214 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 11 2 0 5 0 18 40 %
215 შსს აკადემია 16 8 4 4 0 0 16 37.5 %
216 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 6 3 0 3 0 12 37.5 %
217 წიაღის ეროვნული სააგენტო 16 5 9 1 1 0 16 35.63 %
218 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ 22 6 10 0 6 0 22 35.27 %
219 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 26 4 10 7 5 21 5 34.62 %
220 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 52 16 5 0 31 19 33 34.04 %
221 შსს მომსახურების სააგენტო 17 5 9 0 3 0 17 33.53 %
222 პროკურატურა 39 9 14 0 16 8 31 32.28 %
223 დაცვის პოლიცია 17 5 8 0 4 0 17 31.76 %
224 სასაზღვრო პოლიცია 17 6 6 0 5 0 17 31.76 %
225 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 21 3 13 1 4 0 21 27.14 %
226 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 24 9 2 0 13 0 24 25 %
227 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 24 9 2 0 13 0 24 25 %
228 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 20 6 2 0 12 0 20 21 %
229 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 20 0 8 0 12 0 20 19.6 %
230 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 24 6 2 0 16 0 24 17.5 %
231 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 0 6 0 11 0 17 17.29 %
232 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 24 5 3 0 16 0 24 16.25 %
233 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 34 4 2 0 28 4 30 14.65 %
234 ფინანსთა სამინისტრო 23 3 0 0 20 0 23 12.91 %
235 ციფრული მმართველობის სააგენტო 24 5 0 1 18 0 24 12.5 %
236 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 22 2 0 0 20 0 22 5.45 %
237 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 23 2 0 0 21 0 23 5.22 %
238 სოციალური მომსახურების სააგენტო 28 1 0 0 27 1 27 3.57 %
239 იუსტიციის სახლი 21 1 0 0 20 0 21 2.86 %
240 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28 1 0 0 27 0 28 2.14 %
241 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 19 0 0 0 19 0 19 0 %
242 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
243 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
244 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
245 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 20 0 0 0 20 0 20 0 %
246 სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20 0 0 0 20 0 20 0 %
247 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
248 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
249 სახელმწიფო ხაზინა 20 0 0 0 20 0 20 0 %
250 საკანონმდებლო მაცნე 20 0 0 0 20 0 20 0 %
251 აღსრულების ეროვნული ბიურო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
252 საქართველოს ეროვნული არქივი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
253 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
254 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
255 ნოტარიუსთა პალატა 23 0 0 0 23 0 23 0 %
256 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
257 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
258 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
259 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
260 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
261 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.