რეიტინგი 2014

სულ 267 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 32 32 0 0 0 32 0 100 %
2 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 29 29 0 0 0 29 0 100 %
3 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
4 ცაგერის გამგეობა 20 20 0 0 0 20 0 100 %
5 საჯარო სამსახურის ბიურო 19 19 0 0 0 19 0 100 %
6 ყვარლის გამგეობა 18 18 0 0 0 18 0 100 %
7 დმანისის გამგეობა 18 18 0 0 0 18 0 100 %
8 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 18 0 100 %
9 სოციალური მომსახურების სააგენტო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
10 ეროვნული მუზეუმი 16 16 0 0 0 16 0 100 %
11 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 15 0 0 0 15 0 100 %
12 დმანისის საკრებულო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
13 აბაშის გამგეობა 15 15 0 0 0 15 0 100 %
14 სახალხო დამცველის აპარატი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
15 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
16 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 14 14 0 0 0 14 0 100 %
17 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 13 0 0 0 13 0 100 %
18 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
19 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
20 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 12 0 0 0 12 0 100 %
21 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 12 12 0 0 0 12 0 100 %
22 კონკურენციის სააგენტო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
23 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
24 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 11 11 0 0 0 1 0 100 %
25 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 10 0 0 0 10 0 100 %
26 იურიდიული დახმარების სამსახური 10 10 0 0 0 10 0 100 %
27 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
28 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 14 14 0 0 0 14 0 99.9 %
29 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 8 8 0 0 0 4 4 99.5 %
30 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 28 27 1 0 0 26 2 98.1 %
31 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 19 18 1 0 0 19 0 97.4 %
32 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 19 18 1 0 0 19 0 97.4 %
33 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 20 19 1 0 0 16 4 97.3 %
34 ხაშურის საკრებულო 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
35 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
36 სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 16 15 1 0 0 16 0 96.9 %
37 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16 15 1 0 0 13 3 96.8 %
38 გარდაბნის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
39 მესტიის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
40 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
41 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
42 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
43 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26 24 2 0 0 22 4 96 %
44 ხელვაჩაურის გამგეობა 16 15 1 0 0 0 16 95.9 %
45 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
46 ახმეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
47 ჩხოროწყუს გამგეობა 11 10 1 0 0 11 0 95.5 %
48 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 21 20 0 0 1 20 1 95.2 %
49 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 19 17 2 0 0 19 0 94.7 %
50 ფოთის მერია 18 17 1 0 0 17 0 94.4 %
51 ტყიბულის საკრებულო 9 8 1 0 0 9 0 94.4 %
52 ეროვნული სატყეო სააგენტო 17 16 0 0 1 16 1 94.1 %
53 ახალქალაქის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
54 საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტო 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
55 თელავის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
56 ყვარლის საკრებულო 16 15 0 0 1 15 1 93.8 %
57 სამტრედიის გამგეობა 16 15 0 0 1 15 0 93.8 %
58 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 16 15 0 1 0 16 0 93.8 %
59 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 17 15 2 0 0 8 9 93.7 %
60 ლ.საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 17 16 0 0 1 3 14 93.4 %
61 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 14 13 0 1 0 14 0 92.9 %
62 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 14 13 0 1 0 13 1 92.9 %
63 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 16 15 0 0 1 0 16 92.8 %
64 გურჯაანის საკრებულო 20 18 1 0 1 19 1 92.5 %
65 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 29 28 1 0 0 24 5 92.3 %
66 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 13 12 0 0 1 12 0 92.3 %
67 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 13 12 0 0 1 12 0 92.3 %
68 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 11 2 0 0 13 0 92.3 %
69 ჭიათურის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.3 %
70 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 13 11 2 0 0 13 0 92.3 %
71 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 20 18 1 1 0 9 11 92 %
72 ქარელის საკრებულო 18 16 1 0 1 17 1 91.7 %
73 ეროვნული ბანკი 18 15 3 0 0 18 0 91.7 %
74 ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 13 11 2 0 0 5 8 91.7 %
75 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 0 0 1 11 1 91.7 %
76 კასპის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.7 %
77 ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 12 11 0 0 1 11 1 91.7 %
78 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 12 10 2 0 0 12 0 91.7 %
79 მცხეთის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 0 91.7 %
80 საქართველოს პარლამენტი 23 20 2 0 1 22 1 91.3 %
81 დუშეთის საკრებულო 17 15 1 0 1 16 1 91.2 %
82 საჩხერის გამგეობა 17 15 1 0 1 16 1 91.2 %
83 გარემოს ეროვნული სააგენტო 11 10 0 1 0 11 0 90.9 %
84 ჩოხატაურის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.9 %
85 ხარაგაულის გამგეობა 16 14 1 0 1 15 1 90.6 %
86 გურჯაანის გამგეობა 16 14 1 0 1 15 1 90.6 %
87 სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 14 1 1 0 10 6 90.3 %
88 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 21 18 2 1 0 13 8 90.1 %
89 ახალქალაქის გამგეობა 16 14 1 0 1 6 10 90.1 %
90 ჭიათურის გამგეობა 15 13 1 0 1 14 1 90 %
91 ღვინის ეროვნული სააგენტო 15 12 3 0 0 15 0 90 %
92 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 15 13 1 0 1 14 1 90 %
93 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 10 9 0 1 0 10 0 90 %
94 ხაშურის გამგეობა 19 17 0 0 2 17 2 89.5 %
95 თბილისის საკრებულო 19 16 2 0 1 18 1 89.5 %
96 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 14 12 1 0 1 13 1 89.3 %
97 საგარეჯოს საკრებულო 14 11 3 0 0 14 0 89.3 %
98 ლენტეხის საკრებულო 14 11 3 0 0 14 0 89.3 %
99 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 15 13 1 0 1 2 13 89.2 %
100 წყალტუბოს საკრებულო 23 20 1 0 2 21 2 89.1 %
101 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 18 16 0 2 0 18 0 88.9 %
102 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 9 8 0 1 0 9 0 88.9 %
103 ქ. ქუთაისის საკრებულო 19 17 0 0 2 0 19 88.6 %
104 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 11 3 0 0 0 14 88.3 %
105 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობა 17 15 0 0 2 15 2 88.2 %
106 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 17 14 2 0 1 16 1 88.2 %
107 საქპატენტი 17 14 2 0 1 16 1 88.2 %
108 საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 17 13 4 0 0 17 0 88.2 %
109 ამბროლაურის საკრებულო 17 14 2 0 1 16 1 88.2 %
110 წყალტუბოს გამგეობა 21 18 1 0 2 19 2 88.1 %
111 ყაზბეგის გამგეობა 16 13 2 0 1 15 1 87.5 %
112 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 13 11 1 1 0 0 13 87.5 %
113 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13 10 3 0 0 0 13 87.5 %
114 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 17 14 2 0 1 0 17 87.3 %
115 ზესტაფონის გამგეობა 16 14 0 0 2 7 9 87.1 %
116 ონის გამგეობა 16 13 2 0 1 6 10 86.9 %
117 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 15 13 0 0 2 13 2 86.7 %
118 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 27 21 5 1 0 14 13 86.6 %
119 ზესტაფონის საკრებულო 15 13 0 0 2 6 9 86.2 %
120 აღსრულების ეროვნული ბიურო 15 14 1 0 0 11 4 86 %
121 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 14 12 0 1 1 13 1 85.7 %
122 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 14 11 2 0 1 13 1 85.7 %
123 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 14 11 2 0 1 13 1 85.7 %
124 ახალციხის საკრებულო 14 10 4 0 0 14 0 85.7 %
125 მცხეთის გამგეობა 14 11 2 0 1 14 0 85.7 %
126 აჭარის უმაღლესი საბჭო 7 5 2 0 0 7 0 85.7 %
127 თერჯოლის საკრებულო 17 14 1 0 2 15 2 85.3 %
128 ასპინძის საკრებულო 17 13 3 0 1 0 17 85.3 %
129 თავდაცვის სამინისტრო 27 21 4 2 0 25 2 85.1 %
130 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 16 13 1 2 0 16 0 84.4 %
131 ქარელის გამგეობა 16 13 1 0 2 14 2 84.4 %
132 ენერგეტიკის სამინისტრო 28 23 4 0 1 27 1 84.3 %
133 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 19 16 0 0 3 16 3 84.2 %
134 საგარეჯოს გამგეობა 19 15 2 1 1 18 1 84.2 %
135 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 19 14 4 0 1 5 14 83.5 %
136 თელავის გამგეობა 15 12 1 0 2 13 2 83.3 %
137 ოზურგეთის გამგეობა 15 12 1 0 2 13 2 83.3 %
138 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 15 11 3 0 1 15 0 83.3 %
139 სასაზღვრო პოლიცია 21 15 5 1 0 16 5 83.1 %
140 თერჯოლის გამგეობა 17 13 2 0 2 15 2 82.4 %
141 ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი 9 7 1 0 1 0 9 82.4 %
142 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 33 25 4 0 4 29 4 81.8 %
143 სენაკის საკრებულო 16 13 0 0 3 13 3 81.3 %
144 აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო 8 6 1 0 1 7 1 81.3 %
145 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 24 4 4 0 25 7 81.1 %
146 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 21 17 0 0 4 17 4 81 %
147 თბილისის მერია 29 21 5 0 3 24 5 80.9 %
148 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 13 10 1 0 2 11 2 80.8 %
149 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11 7 4 0 0 0 11 80.8 %
150 დედოფლისწყაროს საკრებულო 18 14 1 0 3 15 3 80.6 %
151 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 20 16 0 0 4 16 4 80 %
152 სიღნაღის საკრებულო 15 11 2 0 2 13 2 80 %
153 სიღნაღის გამგეობა 15 10 4 0 1 14 1 80 %
154 დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20 14 4 2 0 18 2 79.9 %
155 თეთრიწყაროს გამგეობა 17 13 1 0 3 14 3 79.4 %
156 ლენტეხის გამგეობა 24 19 0 0 5 19 5 79.2 %
157 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 12 11 1 0 0 0 12 79.2 %
158 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14 11 0 2 1 13 1 78.6 %
159 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 14 8 6 0 0 14 0 78.6 %
160 ასპინძის გამგეობა 19 14 2 0 3 0 19 78.1 %
161 ჩოხატაურის გამგეობა 16 12 1 0 3 13 3 78.1 %
162 ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 9 4 0 1 0 14 77.6 %
163 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 20 15 1 0 4 16 4 77.5 %
164 ქ.რუსთავის მერია 22 17 0 0 5 17 5 77.3 %
165 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდი 11 8 1 1 1 10 1 77.3 %
166 შემოსავლების სამსახური 15 11 1 2 1 14 1 76.7 %
167 თიანეთის საკრებულო 17 12 2 0 3 13 4 76.5 %
168 იუსტიციის სამინისტრო 26 18 4 1 3 8 18 76.4 %
169 გარდაბნის გამგეობა 19 14 1 0 4 15 4 76.3 %
170 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 21 12 8 0 1 20 1 76.2 %
171 ხელვაჩაურის საკრებულო 13 8 4 0 1 0 13 76 %
172 დუშეთის გამგეობა 26 19 1 0 6 20 6 75 %
173 აბაშის საკრებულო 20 15 0 0 5 15 5 75 %
174 ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 16 12 0 1 3 13 3 75 %
175 სახელმწიფო ხაზინა 10 6 3 1 0 10 0 75 %
176 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 25 16 5 2 2 23 2 74 %
177 ამბროლაურის გამგეობა 23 17 0 0 6 17 6 73.9 %
178 ლანჩხუთის საკრებულო 17 12 1 0 4 13 4 73.5 %
179 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 15 13 0 2 0 0 15 73.3 %
180 საკანონმდებლო მაცნე 16 11 3 2 0 13 3 73.1 %
181 ზ.ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 19 14 0 0 5 0 19 72.9 %
182 ხულოს საკრებულო 11 8 0 0 3 8 3 72.7 %
183 ხარაგაულის საკრებულო 16 11 1 0 4 12 4 71.9 %
184 ჩხოროწყუს საკრებულო 16 11 1 0 4 12 4 71.9 %
185 ტყიბულის გამგეობა 16 11 1 0 4 12 4 71.9 %
186 სამტრედიის საკრებულო 21 15 0 0 6 15 6 71.4 %
187 სენაკის გამგეობა 14 8 4 0 2 12 2 71.4 %
188 ვანის გამგეობა 26 18 1 0 7 19 7 71.2 %
189 ზუგდიდის გამგეობა 21 14 2 0 5 4 17 70.9 %
190 ადიგენის გამგეობა 24 17 0 0 7 17 7 70.8 %
191 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 7 3 0 2 0 12 70 %
192 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 13 9 0 3 1 12 1 69.2 %
193 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 14 9 1 0 4 10 4 67.9 %
194 თიანეთის გამგეობა 20 13 1 0 6 14 6 67.5 %
195 ონის საკრებულო 14 9 1 0 4 4 10 67.4 %
196 სმართ ლოჯიქ 14 10 2 1 1 0 14 67.1 %
197 ქ. ბათუმის საკრებულო 24 15 2 0 7 17 7 66.7 %
198 ხობის საკრებულო 18 12 0 0 6 12 6 66.7 %
199 ბაღდათის საკრებულო 12 6 4 0 2 10 2 66.7 %
200 საქართველოს პროკურატურა 25 15 9 0 1 10 15 66.6 %
201 შუახევის გამგეობა 30 20 0 0 10 0 30 66 %
202 ლანჩხუთის გამგეობა 22 14 1 0 7 15 7 65.9 %
203 ოზურგეთის საკრებულო 15 9 2 0 4 0 15 65.9 %
204 ხულოს გამგეობა 30 19 1 0 10 20 10 65 %
205 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 9 4 0 4 13 4 64.7 %
206 მესტიის გამგეობა 24 15 1 0 8 16 8 64.6 %
207 ქ. ქუთაისის მერია 30 18 3 0 9 21 9 64.3 %
208 ქ.ბათუმის მერია 26 14 5 0 7 19 7 63.5 %
209 ქედის საკრებულო 29 17 2 0 10 19 10 62.1 %
210 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 31 15 8 5 3 16 15 61 %
211 ბორჯომის საკრებულო 30 18 0 0 12 18 12 60 %
212 ბორჯომის გამგეობა 30 18 0 0 12 18 12 60 %
213 ქალაქ ფოთის საკრებულო 25 15 0 0 10 0 25 60 %
214 ქედის გამგეობა 30 17 1 0 12 18 12 58.3 %
215 ბოლნისის გამგეობა 12 11 0 0 1 0 12 57.5 %
216 ახალციხის გამგეობა 24 11 4 0 9 15 9 54.2 %
217 კასპის გამგეობა 24 13 0 0 11 13 11 54.2 %
218 შსს აკადემია 13 6 2 5 0 13 0 53.8 %
219 წალენჯიხის გამგეობა 27 14 1 0 12 15 12 53.7 %
220 წალენჯიხის საკრებულო 30 15 0 0 15 15 15 50 %
221 ზუგდიდის საკრებულო 30 13 4 0 13 17 13 50 %
222 ნინოწმინდის საკრებულო 30 15 0 0 15 15 15 50 %
223 საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 19 9 1 0 9 10 9 50 %
224 ქობულეთის გამგეობა 25 12 1 0 12 5 20 49.7 %
225 დედოფლიწყაროს გამგეობა 30 15 0 0 15 0 30 49.5 %
226 ახმეტის გამგეობა 28 13 1 0 14 14 14 48.2 %
227 მარნეულის გამგეობა 27 12 2 0 13 7 20 47.9 %
228 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 30 12 1 0 17 13 17 47.7 %
229 ლაგოდეხის საკრებულო 30 14 0 0 16 8 22 46.5 %
230 ფინანსთა სამინისტრო 23 6 8 1 8 11 12 43.3 %
231 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთსი გუბერნატორის ადმინისტრაცია 30 13 0 0 17 0 30 42.9 %
232 ნინოწმინდის გამგეობა 30 12 1 0 17 13 17 41.7 %
233 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 30 12 1 0 17 0 30 41.7 %
234 ხონის გამგეობა 23 9 1 0 13 0 23 41.3 %
235 ადიგენის საკრებულო 28 10 2 0 16 12 16 39.3 %
236 მარტვილის გამგეობა 30 11 1 0 18 5 25 38.1 %
237 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია 18 5 3 9 1 17 1 36.1 %
238 ცაგერის საკრებულო 24 8 1 0 15 9 0 35.4 %
239 ყაზბეგის საკრებულო 20 5 4 0 11 9 11 35 %
240 ლაგოდეხის გამგეობა 27 8 1 0 18 0 27 31.1 %
241 ხონის საკრებულო 30 9 0 0 21 0 30 29.7 %
242 ქალაქ რუსთავის საკრებულო 24 6 1 0 17 17 7 27.1 %
243 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 44 12 3 2 27 1 43 26.8 %
244 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 30 11 0 1 18 2 28 24.7 %
245 საქართველოს ეროვნული არქივი 25 10 0 1 14 0 25 24 %
246 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 28 11 0 3 14 0 28 23.6 %
247 ვანის საკრებულო 30 6 1 0 23 7 23 21.7 %
248 საჩხერის საკრებულო 23 5 0 0 18 5 18 21.7 %
249 ბაღდათის გამგეობა 23 5 0 0 18 5 18 21.7 %
250 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 28 9 0 1 18 0 28 19.3 %
251 იუსტიციის სახლი 22 5 0 1 16 2 20 17.3 %
252 ნოტარიუსთა პალატა 27 7 0 1 19 0 27 15.6 %
253 დაცვის პოლიცია 27 0 0 0 27 0 27 0 %
254 საასჯელაღსრულებიოს დეპარტამენტი 28 0 0 0 28 0 28 0 %
255 ბოლნისის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
256 წალკის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
257 შუახევის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
258 ქობულეთის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
259 მარტვილის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
260 მარნეულის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
261 თეთრიწყაროს საკრებულო 30 0 0 0 30 0 30 0 %
262 ხობის გამგეობა 30 0 0 0 30 0 30 0 %
263 წალკის გამგეობა 30 0 0 0 30 0 30 0 %
264 შსს მომსახურების სააგენტო 32 0 0 0 32 0 32 0 %
265 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 32 0 0 0 32 0 32 0 %
266 სსიპ 112 32 0 0 0 32 0 32 0 %
267 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 33 0 0 0 33 0 33 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.