რეიტინგი 2022

სულ 78 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
2 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 21 21 0 0 0 4 17 99.19 %
3 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
4 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 18 15 3 0 0 18 0 91.67 %
5 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 16 11 5 0 0 16 0 84.38 %
6 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 13 9 4 0 0 0 13 83.62 %
7 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 11 7 4 0 0 11 0 81.82 %
8 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო 16 9 6 1 0 16 0 75 %
9 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 15 6 9 0 0 15 0 70 %
10 სოციალური მომსახურების სააგენტო 17 6 8 1 2 15 2 58.82 %
11 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 7 2 4 1 0 7 0 57.14 %
12 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 12 10 2 0 0 0 12 55 %
13 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური* 15 8 7 0 0 0 15 46 %
14 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 29 6 1 0 22 3 26 22.28 %
15 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური* 28 6 0 0 22 6 22 21.43 %
16 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო 25 4 2 13 6 17 8 19.92 %
17 შემოსავლების სამსახური* 29 5 1 0 23 5 24 18.93 %
18 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* 27 5 0 0 22 0 27 15.44 %
19 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 26 4 0 0 22 4 22 15.38 %
20 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 26 3 1 0 22 4 22 13.46 %
21 სურსათის ეროვნული სააგენტო 25 3 0 0 22 3 22 12 %
22 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25 3 0 0 22 0 25 11.88 %
23 სპეციალური პენიტენციური სამსახური 25 3 0 0 22 0 25 11.88 %
24 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 26 3 0 0 23 3 23 11.54 %
25 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* 32 5 1 4 22 3 29 10.31 %
26 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23 1 0 0 22 1 22 4.35 %
27 აწარმოე საქართველოში 23 1 0 0 22 1 22 4.35 %
28 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 23 1 0 0 22 1 22 4.35 %
29 ეროვნული სატყეო სააგენტო* 23 1 0 0 22 0 23 2.61 %
30 იუსტიციის სახლი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
31 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
32 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
33 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
34 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 22 0 0 0 22 0 22 0 %
35 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
36 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
37 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
38 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
39 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
40 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
41 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
42 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
43 გარემოს ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
44 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
45 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
46 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
47 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია 22 0 0 0 22 0 22 0 %
48 ღვინის ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
49 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
50 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
51 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
52 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
53 სახელმწიფო ხაზინა 22 0 0 0 22 0 22 0 %
54 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 22 0 0 0 22 0 22 0 %
55 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 22 0 0 0 22 0 22 0 %
56 საკანონმდებლო მაცნე 22 0 0 0 22 0 22 0 %
57 აღსრულების ეროვნული ბიურო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
58 ნოტარიუსთა პალატა 22 0 0 0 22 0 22 0 %
59 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
60 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
61 შსს აკადემია 22 0 0 0 22 0 22 0 %
62 სასაზღვრო პოლიცია 22 0 0 0 22 0 22 0 %
63 დაცვის პოლიცია 22 0 0 0 22 0 22 0 %
64 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 22 0 0 0 22 0 22 0 %
65 შსს მომსახურების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
66 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ 22 0 0 0 22 0 22 0 %
67 შემოქმედებითი საქართველო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
68 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
69 ციფრული მმართველობის სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
70 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
71 პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი 22 0 0 0 22 0 22 0 %
72 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
73 შრომის ინპექციის სამსახური 22 0 0 0 22 0 22 0 %
74 მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
75 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 23 0 0 1 22 1 22 0 %
76 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
77 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 24 0 0 0 24 0 24 0 %
78 საქართველოს ეროვნული არქივი 25 0 0 3 22 3 22 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.